Üdvözöl a Vidéo alapítvány


Kedves látogató!

A Vidéo alapítvány már 21 éve tevékenykedik céljainak megvalósítása érdekében. A magyar nyelv és kultúra ápolása céljából létrejött alapítvány célkitűzései között a legfontosabb a szellemi és kulturális értékek fejlesztése és megőrzése, az emberi jogok megismertetése és védelmezése és a testi-szellemi egészség fejlesztése és védelme. Ezen belül hangsúlyos az emberiesség ápolása, a tolerancia, az összetartozás tudatának erősítése, saját történelmünk és kultúránk megismerése mellett a környező népek múltjának és jelenének megismerése.

Ezen célok megvalósítása érdekében az alapítvány több más tevékenység között táborokat szervez; segíti magyar diákok naponkénti eljutását olyan oktatási intézményekbe, amelyekben fejleszthetik anyanyelvi és kulturális ismereteiket; pályázatokat ír ki és támogat.

Mindezek hátterében pedig nem más áll, mint a „hit, remény, szeretet” hármas bölcsessége, mely kétezer éve segít eligazodni az emberi élet útvesztőjében.


Aktuális hír


Ajánlja fel adója 2%-át alapítványunk javára.
Bővebben...


Aktuális hír


Jegyzőkönyv a Vidéo Alapítvány kuratóriumi üléséről – Pozsony, 2013. március 9.
Bővebben...


Aktuális hír


Esszéíró pályázat 2012 - értékelés - Bővebben...
A dijazott pálymunkák:
Nágel Máté Szász Richárd Molnár András Csörgõ Emese Molnár Rudolf


Régebbi hírek


2012-es nyári tábor értékelése - Bővebben...

Esszéíró pályázat 2011 - értékelés - Bővebben...

2011-es nyári tábor értékelése - Bővebben...

Vers- és prózamondó verseny 2011 - pályázati kiirás - Bővebben...

Esszéíró pályázat 2011 - pályázati kiirás - Bővebben...

Esszéíró pályázat 2010 - értékelés - Bővebben...

Esszéíró pályázat 2010 - pályázati kiirás - Bővebben...

2010-es nyári tábor értékelése - Bővebben...

2009-es nyári tábor értékelése - Bővebben...

Esszéíró pályázat 2009 - értékelés - Bővebben...

Esszéíró pályázat 2009 - pályázati kiirás - Bővebben...